Tarmfickor

Tarmsköljning kan motverka tarmfickor

Vad är en Tarmficka? 

En tarmficka uppstår när tarmvävnaden tänjs ut till följd av en osund tarmmiljö. "Goda" tarmbakterier bidrar till en god näringstillförsel och en god tarmhälsa. När de minskar och lämnar utrymme för "dåliga" bakterier och svampöverväxt, läggs grunden för att tarmfickor ska uppstå. De skadliga bakterierna gynnas av felaktig kost, förstoppning och ofullständigt smält föda. I tarmfickorna samlas en dålig tarmflora. Detta gynnar ytterligare förruttnelse och jäsningsprocesser samt utsöndring av skadliga ämnen i tarmen. 

Tarmfickor uppstår vanligtvis av matspjälknings-problem genom dålig kost. Tarmfickor ger smärtor, kramper, förstoppning eller omväxlande diarré och förstoppning. Symptomen kan vara att magen blir mer svullen, trög och full av gaser.

Vid problem med tarmfickor bör du ta kontakt med läkare för röntgen, så att ingen allvarligare sjukdom finns.  

Hur förebygger jag tarmfickor?     

Genom att att äta en näringsrik kost, lagom med motion, ett korrekt andningsbeteende samt minska på stress. Tarmsköljning kan vara bra mot tarmfickor i förebyggande syfte.