Irisanalys

Vad är Irisanalys?

En holistisk syn på dig som människa innebär att se din kropp som en helhet.                      Irisanalys berättar om din fysiska hälsa genom att vi studerar nyanser och skiftningar i regnbågshinnan i ditt öga. Det mesta vi ser i ögat är genetiska dispositioner. Det finns tre grundläggande tecken i iris, som alla har sin innebörd: onaturliga färger, cirkulära ringar samt tecken i form av fläckar eller linjer, svarta, vita eller mörka fläckar. Ögonen speglar hela kroppens hälsotillstånd. Olika områden av iris representerar olika delar i kroppen - allt från inre organ och körtlar till nervsystemet, cirkulation, lymfsystem med mera.  

Med hjälp av irisanalys så kan man förebygga obalanser genom att se var de genetiska svagheterna sitter. Detta gör vi med hjälp av kost, tillskott och örter.                                                    Det går ca 30.000 nervändar genom optiska nerven, dessa fördelas ut i hela kroppen och i och med detta förbindelsen med irisen. 

Vi diagnostiserar aldrig sjukdomar, utan analyserar endast ögat. Vi ser var det kan potentiellt finnas en obalans. Om personen lever ett hälsosamt liv så behöver aldrig de genetiska dispositionerna utlösas.

Dr. Bernard Jensen

På HELA HÄLSAN följer vi Dr. Bernard Jensens teorier. Christina är utbildad av honom i USA under 70-talet. Han var banbrytande inom irisanalys och han vigde hela sitt liv åt att forska om iris och kopplingen till kroppens organ. Genom att observera de olika märkena, färgerna, skikten och regionerna i en persons öga, förklarade han att ögats iris är som en dator i kroppen, vilken avslöjar de relevanta förhållandena, såsom inflammation. Han har skrivit 40 böcker i ämnet irisanalys (iridology) och hälsa. 

Här kan du läsa mer om Dr. Bernard Jensen och hans gedigna arbete.

Hur genomförs Irisanalys?

Du ligger ner bekvämt på en brits. Undersökning av iris bör göras med pupillen sammandragen så vanligen används en riktad lampa som hjälpmedel. Vi fotograferar dina ögon och vi tittar tillsammans igenom resultatet.