Emotionell Frigörelse

En inåtgående teknik och inre resa

Emotionell Frigörelse är en metod som vi gör tillsammans med dig för att du skall förstå dina känslors olika energiladdningar och hur de påverkar dig i ditt vardagliga liv och hur du samtidigt befriar dig ifrån dessa överskuggande känslokomplex.

Varje session tar ca 2 - 3 timmar. Du ligger ned under din inre resa och vi guidar dig inåt. Delar av denna process ingår även när du bokar behandlingar med tarmsköljning. Amygdala i hjärnan sparar på starka känslominnen. 

På 90-talet kom boken Emotionell Intelligens som blev en bestseller.
I 1:a kapitlet i boken "Kortslutning i hjärnan", redogörs hur Amygdala sparar på starka känslominnen från det att vi föds. Amygdalas påverkar vår förmåga att tänka klart och använda vårt logiska tänkande. Istället reagerar vi på  programmeringar som skett i Amygdala.

I de metoder vi använder för att frigöra Amygdalas starka känslominnen har under våra 30 år av erfarenheter varit mycket positiva. På 3 timmar kan vi lära oss själva hur vi bearbetar svåra känslominnen i vår fysiska kropp. På så sätt avlastas Amygdalas inverkan på oss. Vi förstår våra känslors energiladdningar och hur de påverkar oss i vårt dagliga liv. Vi kan bli fria från ångest, oro, depression, sömnlösa nätter och negativa tankemönster.

Detta är en enkel meditativ metod där vi bearbetar smärtan i oss själva lyssnar på vår kropp och befriar oss från känslominnen - cellminnen och negativa erfarenheter. Våra överskuggande känslor binder oss inte längre. Vi är fria att leva här och nu utan smärta och negativa känslor.