SIBO

Tarmsköljning mot Small Intestinal Bacteral Overgrowth

Obalanserad tarmflora

Våra levnadsvanor har ändrats kraftigt de senaste 40-50 åren och få har kunskap om vad det kan leda till. Vi äter bland annat för mycket raffinerade socker- och mjölprodukter som göder en obalanserad tarmflora. Vi stressar ofta för mycket, äter snabbt och tuggar slarvigt, samt äter en felaktigt sammansatt kost. Ofta har vi en stillasittande livsstil. Intar vi dessutom antibiotika, slår det ut den normala tarmfloran.

En mycket vanlig obalans är bakterieöverväxt i tarmen. Den allierar sig ofta med andra dåliga parasiter och virus. Överväxt av bakterier kan visa att det finns fel som behöver utredas. 

Bakterieöverväxt är förknippad med en lång rad symptom:

 • Yrsel
 • Dåligt minne
 • Humörsvängningar
 • Magsmärtor
 • Muskelsmärtor (även fibromyalgi)
 • Upprepade urinvägs- eller underlivsinfektioner
 • Viktminskning
 • Viktökning
 • Dåligt immunförsvar
 • Dålig cirkulation med kalla händer och fötter
 • Huvudvärk
 • Ofta återkommande förkylningar och allergier

En eller flera tarmsköljningar kan rätta till en obalanserad tarmflora med bakterieöverväxt.  Tarmsköljning i samband med specifika örter, eventuella tillskott samt att se över kosten har hjälpt patienter att bli av med dessa symtom i 20 år med gott resultat.