SIBO

Small Intestinal Bacterial Overgrowth

Obalanserad tarmflora

Våra levnadsvanor har ändrats kraftigt de senaste 40-50 åren och få har kunskap om vad det kan leda till. Vi äter bland annat för mycket raffinerade socker- och mjölprodukter som göder en obalanserad tarmflora. Vi stressar ofta för mycket, äter snabbt och tuggar slarvigt, samt äter en felaktigt sammansatt kost. Ofta har vi en stillasittande livsstil. Intar vi dessutom antibiotika, slår det ut den normala tarmfloran.

Det är vanligt med dålig bakterieöverväxt i tarmen. Den allierar sig ofta med dåliga parasiter och virus. Överväxt av dåliga bakterier kan visa att det finns fel som behöver utredas. 

SIBO är förknippad med en lång rad symptom:

 • Yrsel
 • Dåligt minne
 • Humörsvängningar
 • Magsmärtor
 • Muskelsmärtor (även fibromyalgi)
 • Upprepade urinvägsinfektioner
 • Viktminskning
 • Viktökning
 • Dåligt immunförsvar
 • Dålig cirkulation med kalla händer och fötter
 • Huvudvärk
 • Ofta återkommande förkylningar och allergier

En eller flera tarmsköljningar kan rätta till en obalanserad tarmflora med bakterieöverväxt.  Tarmsköljning i samband med specifika örter, eventuella tillskott samt att se över kosten har hjälpt patienter att bli av med dessa symtom i över 20 år med gott resultat.