Kinesisk Handanalys

Vad är Kinesisk Handanalys?

Precis som spegelbilden visar hur du förändras med tiden, förändras dina händer.
Händerna visar vad som just nu finns i ditt medvetande både medvetet och                  undermedvetet. När du ändrar inställning och livsstil och expanderar det som du tror på förändras dina linjer i händerna. Kinesisk Handanalys ger dig kunskap om dina möjligheter i livet. Du behöver inte bygga upp kunskapen om dig själv utifrån vad andra säger, du har själv ditt eget facit i dina händer. Handen är kartan på din livsresa. Den ger dig möjlighet att undvika hinder och fallgropar. Du kan hitta bättre möjligheter för dig själv.

Handanalysen hjälper dig att få en större förståelse för hur du fungerar och reagerar, den hjälper dig att se dina möjligheter, dina svårigheter och hur du kan komma till rätta med dem. Den visar också din yrkesmässiga förutsättning.

Kinesisk Handanalys är en komplett handanalys - en metod att undersöka en hand genom att läsa linjer och utseende i handen samtidigt som vi analyserar din hälsa. Handanalysen är en holistisk metod som visar relationen mellan sinne och kropp och även var du är på din andliga resa.