Candida

Tarmsköljning mot Candida överväxt

Obalanserad tarmflora

Våra levnadsvanor har ändrats kraftigt de senaste 40-50 åren och få har kunskap om vad det kan leda till. Vi äter bland annat för mycket raffinerade socker- och mjölprodukter som göder en obalanserad tarmflora. Vi stressar ofta för mycket, äter snabbt och tuggar slarvigt, samt äter en felaktigt sammansatt kost. Ofta har vi en stillasittande livsstil. Intar vi dessutom antibiotika, slår det ut den normala tarmfloran.

En mycket vanlig obalans är jästsvampen Candida. Den allierar sig ofta med andra dåliga bakterier, parasiter och virus. Överväxt av Candida kan visa att det finns ett fel som behöver utredas. 

Candidaöverväxt är förknippad med en lång rad symptom:

 • Yrsel
 • Dåligt minne
 • Humörsvängningar
 • Magsmärtor
 • Muskelsmärtor (även fibromyalgi)
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Upprepade urinvägs- eller underlivsinfektioner
 • Viktminskning
 • Viktökning
 • Dåligt immunförsvar
 • Dålig cirkulation med kalla händer och fötter
 • Huvudvärk
 • Ofta återkommande förkylningar och allergier

En eller flera tarmsköljningar rättar snabbt till en obalanserad tarmflora med Candidaöverväxt.  Vi har hjälpt patienter att bli fria från dessa symtom i 20 år med gott resultat.