Candida
Tarmsköljning mot Candida överväxt

Obalanserad tarmflora

Våra levnadsvanor har ändrats kraftigt de senaste 30-40 åren och få har kunskap om vad det kan leda till. Vi äter bland annat för mycket raffinerade socker- och mjölprodukter som göder jästsvampar, dåliga bakterier och virus. Vi stressar ofta för mycket, äter snabbt och tuggar slarvigt, samt äter en felaktigt sammansatt kost. Intar vi dessutom antibiotika, slår det ut den normala tarmfloran.

En mycket vanlig obalans är jästsvampen Candida. En överväxt av denna svamp utsöndrar ämnen som långsamt förgiftar kroppen inifrån. 

Candidaöverväxt är förknippad med en lång rad symptom:

 • Yrsel
 • Dåligt minne
 • Humörsvängningar
 • Magsmärtor
 • Muskelsmärtor (även fibromyalgi)
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Upprepade urinvägs- eller underlivsinfektioner
 • Viktminskning
 • Viktökning
 • Dåligt immunförsvar
 • Dålig cirkulation med kalla händer och fötter
 • Huvudvärk
 • Ofta återkommande förkylningar och allergier

Skälet till att så många olika symptom kan uppstå på skilda ställen i kroppen är att Candidasvampen tillverkar en rad ämnen som negativt inverkar på kroppens funktioner och nervbanor. 

En tarmsköljning rättar snabbt till en obalanserad tarmflora med Candidaöverväxt i underlivet.